Politika zaštite osobnih podataka klijenata

Uvod

Marine Air d.o.o.(u daljnjem tekstu Društvo) u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Općoj Uredbi o zaštiti podataka(GDPR), zakonskim i regulatornim odredbama.
Ova politika određuje ponašanje Društva u odnosu na prikupljanje, obradu, čuvanje, prijenos, otkrivanje i uništavanje osobnih podataka klijenata koji se obrađuju u poslovnim procesima Društva.

Prikupljanje podataka

Tijekom zaprimanja upita e-mailom, telefonski ili osobno Društvo prikuplja isključivo one podatke klijenata koji su potrebni za pružanje usluga.

Osobni podaci se prikupljanju na jedan od slijedećih načina:
• Izravno od klijenata – kada klijenti stupaju u kontakt s Društvom, upitom za određenu uslugu putem e-maila, telefona ili osobno u poslovnicama društva
Izravno prikupljene podatke prikupljamo uz privolu klijenata ili temeljem posebno sklopljenog Ugovora sa klijentima o primjeni Opće Uredbe o zaštiti podataka. Privola je u čl.4. Opće uredbe o zaštiti podataka definirana kao izjava ili jasna potvrdna radnja kojom klijent daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.
• Neizravno – podaci dobiveni korištenjem internet stranice Društva.

Ukoliko nastavite koristiti našu internet stranicu, smatra se da ste suglasni s obradom osobnih podataka putem naše internet stranice. Ako niste suglasni s obradom osobnih podataka korištenja internet stranice, ne koristite našu internet stranicu.
Detaljnije informacije vezano uz obradu osobnih podataka putem naše internet stranice možete pronaći ovdje.

Obrada podataka

Osobni podaci klijenata se obrađuju u skladu s primjenjivim propisima i samo u svrhu realizacije usluge. Podatke obrađujemo i čuvamo onoliko koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni. Nakon realizacije tražene usluge osobni podaci klijenata se brišu sa svih lokacija i iz svih baza, osim iz arhive u kojoj se čuvaju podaci za potrebe poreznih i drugih zakonskih obveza. Osobne podatke klijenata koriste samo oni zaposlenici koji sudjeluju u realizaciji upita.

Kako bi obrada podataka bila sigurna, Društvo provodi potrebne administrativno-proceduralne, tehničke i fizičke mjere sigurnosti.Osobni podaci dijele se s trećim osobama samo ukoliko je to potrebno za realizaciju usluge pri čemu i od svih trećih strana zahtijevamo jednaku razinu zaštite.

U određenim okolnostima, dopušteno je da se osobni podaci mogu dati bez suglasnosti korisnika, ukoliko je to potrebno po nalogu suda ili bilo kojeg zakona, u svrhu procjene ili naplate poreza ili pristojbi, uhićenja ili progona prekršitelja, sprječavanja ili otkrivanja zločina.

Zahtjevi klijenata

Društvo osigurava ostvarivanje prava klijenata u odnosu na pristup informacijama, prigovor na obradu, ograničenje obrade, prijenos podataka, ispravljanje podataka, brisanje podataka.

Klijenti zahtjeve za ostvarivanje prava podnosi pisanim putem. Ako pojedinac podnese zahtjev koji se odnosi na bilo koje gore navedeno pravo, Društvo će razmotriti takav zahtjev u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima o zaštiti podataka.

Klijenti imaju pravo na informacije temeljem podnesenog zahtjeva o slijedećem:
-svrsi obrade osobnih podataka
-kategoriji osobnih podataka
-primateljima na koje osobni podaci mogu biti preneseni, zajedno s lokacijama tih primatelja
-predviđeno razdoblje pohrane osobnih podataka i obrazloženje za određivanje razdoblja pohrane.

Svi zahtjevi za pristup ili ispravak osobnih podataka moraju biti upućeni na slijedeću adresu: Marine Air d.o.o./ Trg Kralja Tomislava 2, Zagreb / odjel računovodstva/ Službenik za zaštitu osobnih podataka.

Odgovor na svaki zahtjev dostavlja se u roku od 30 dana od primitka pismenog zahtjeva. Ako se ne može u potpunosti odgovoriti na zahtjev klijenta u roku od 30 dana, dostavlja se obavijest o potvrdi primitka zahtjeva, o svim informacijama koje su prikupljene, pojedinostima o bilo kojoj informaciji ili izmjenama koje nisu dostavljene klijentu u roku od 30 dana, s naznakom datuma do kojeg će biti dostavljene ili ukoliko uopće neće biti dostavljene korisniku, razlogu za odbijanje, te svim mogućim postupcima za žalbu na odluku.

Završne odredbe

Politika zaštite osobnih podataka klijenata stupa na snagu 25.svibnja 2018.
U slučaju promjene politike o zaštiti osobnih podataka, obavijest će biti objavljena na naslovnoj stranici internet stranice Društva. Obavijest će sadržavati sve bitne informacije o promjenama politike o zaštiti osobnih podataka klijenata.

Obrada osobnih podataka putem internet stranice https://www.marineair.hr

Marine Air d.o.o. (u daljnjem tekstu Društvo) priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje očuvati sigurnost podataka koje putem internet stranice https://www.marineair.hr ( u daljnjem tekstu internet stranica) prikupi.
Društvo prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno EU Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i drugim važećim propisima. Podaci neće bit proslijeđeni trećim osobama ili iznijeti u treće zemlje, osim u slučaju potrebe za realizacijom ugovorenih usluga.

Smatrat ćemo da daljnje korištenje internet stranice predstavlja Vaše prihvaćanje svih u nastavku opisanih uvjeta.
Ako niste suglasni s uvjetima korištenja, ne koristite našu internet stranicu.

Kolačići

Kolačići (engl. cookies) omogućavaju Društvu prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na internet stranici (npr. na kojim dijelovima Internet stranice se korisnici zadržavaju najduže, a gdje najkraće), koji se Internet preglednik (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi i slično.
Kolačići su mali skup podataka poslan sa poslužitelja internet stranice Društva na računalo korisnika, a služi kao anonimni identifikator. Kolačići se također koriste za lakšu navigaciju kroz Internet stranice. Kolačići se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja internet stranice Društva.
Društvo zadržava pravo korištenja kolačića na internet stranici no svaki korisnik može zabraniti primanje kolačića uređivanjem/promjenama postavki u svom Internet pregledniku.

Korištenje osobnih podataka

Društvo putem internet stranice prikuplja samo statističke osobne podatke o ponašanju korisnika na internet stranici. U slučaju da korisnik putem internet stranice društva pošalje upit Društvu, Društvo zaprimljene e-mailove s Vašim osobnim podacima koristi samo u svrhu realizacije tražene usluge.

Obavijesti o promjenama

U slučaju promjene pravila o poštivanju privatnosti i obradi osobnih podataka putem internet stranice, obavijest o promjenama biti će objavljena na naslovnoj stranici internet stranice Društva. Obavijest će sadržavati sve bitne informacije o promjenama pravila o poštivanju privatnosti i obradi osobnih podataka putem internet stranice.

U Zagrebu, 25.05.2018.