OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA

U slučaju da imate prigovor na naše pružene usluge, u skladu s čl.6. Zakona o pružanju usluga u turizmu, i čl.10.st.3. Zakona o zaštiti potrošača, isti možete upisati u Evidenciju prigovora, koja se vodi u svim našim poslovnicama.

Prigovor, također, možete poslati putem pošte, na adresu: Marine Air d.o.o., Trg Kralja Tomislava 2, 10000 Zagreb, ili na e-mail adresu: officezag@marineair.hr

Primitak prigovora ćemo Vam bez odgađanja potvrditi pisanim putem.

Odgovor na Vaš pisani prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.