Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI PRIJEVOZA PUTNIKA U ZRAČNOM PROMETU

Opće odredbe i područje primjene

Prava putnika u zračnom prometu regulirana su slijedećim aktima:
• Zakonom o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (NN 132/98, 63/08, 134/09 i 94/13)
• provedbenim aktima Europske unije:

-Uredba (EZ) 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju zajedničkih pravila u vezi s naknadom i pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcaja i otkazivanja ili dugih kašnjenja letova (SL L 46, 17.2.2004.),

-Uredba (EZ) 1107/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o pravima osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću (SL L 204, 26.7.2006.),

-Uredba Vijeća (EZ) 2027/97 od 9. listopada 1997. o odgovornosti zračnih avioprijevoznika u slučaju nesreća (SL L 285, 17.10.1997.) te Izmjenama i dopunama:

– Uredba (EZ) 889/2002 Europskog Parlamenta i Vijeća od 13. svibnja 2002.

Svrha ovog dokumenta je ukazati korisnicima putničog avioprijevoza (u daljnjem tekstu putnicima) na uobičajena pravila koja se primjenjuju u avioprijevozu.

Ovaj dokument služi isključivo kao uputa putnicima, nije obvezujući za Marine Air d.o.o. te  ne uređuje odnos između putnika za koga je aviokarta kupljenja posredstvom Marine Air-a d.o.o. i Marine Air-a d.o.o.

Marine Air d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za postupanje avioprijevoznika, niti drugih mogućih sudionika u avioprijevozu.

 

Dužnosti putnika u avio prijevozu

Putnik je dužan prije kupnje putne karte i ukrcaja u zrakoplov na zahtjev djelatnika IATA agenta ili prijevoznika ili državnih organa dokazati svoj identitet i priložiti odgovarajuće putne dokumente.

Putnik je dužan informirati se o neophodnosti vize ili cijepljenja za državu u koju ili kroz koju putuje.

Prilikom kupnje putne karte putnik je dužan obavijestiti zračnog prijevoznika posredstvom IATA agenta o svojim zdravstvenim problemima, koji bi mogli otežati njegov prijevoz ili negativno utjecati na tijek leta.
IATA agent preporučuje da se zbog bolesti ptičje gripe, SARS-a, ebole, malarije i virusnog meningitisa putnik prije putovanja detaljnije informira na web stranicama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO www.who.int/) te prikupi obavijesti o mogućnosti cijepljenja prije odlaska u inozemstvo preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO www.hzzo-net.hr/), kao i o uvjetima zdravstvenog osiguranja tijekom boravka u inozemstvu.

Putnik je dužan podvrgnuti se sigurnosnom pregledu koji uključuje i njegovu predanu i nepredanu prtljagu.

Prema važećim međunarodnim propisima putnik u svoju ručnu prtljagu ne smije uključiti oružje, streljivo, noževe, igračke koje odgovaraju stvarnom ubojitom oružju (npr. pištolji, granate) te ostale predmete slične prirode. Ti predmeti mogu biti spremljeni jedino kao predana prtljagu. Prijevoznik se odriče bilo kakve odgovornosti za čuvanje tih predmeta. Tvari opasne prirode (eksplozivi i streljivo, goriva, lužine, komprimirani plinovi, otrovi ili toksični i zarazni materijali, oksidirajuće tvari, radioaktivni materijal, magnetski materijal i ostala opasna roba) moguće je prevoziti samo pod osobitim prijevoznim uvjetima.

Putnik je dužan poštovati osobitosti zračnog prijevoza i pridržavati se upozorenja prijevoznika koja se tiču prije svega:
• ukrcaja, okupljanja i kretanja u prostorijama određenima za putnike,
• ulaska i izlaska iz zrakoplova,
• pohrane odjeće i nepredane (ručne) prtljage u zrakoplovu.

Putnik je dužan suzdržati se od ponašanja koje bi moglo ugroziti sigurnost i odvijanje zračnog prijevoza, smetati ili uznemiriti ostale putnike ili biti razlogom njihove tužbe, sprečavati pravilno obavljanje dužnosti posade zrakoplova, oštetiti imovinu prijevoznika ili putnika, suzdržati se od prekomjernog uživanja u alkoholu na palubi zrakoplova.

Putnik je također dužan:
• pristupiti mjestu ukrcaju i izvršenju svih traženih formalnosti i ukrcajnih procedura na vrijeme, ne kasnije od vremena koje je odredio prijevoznik. Putniku se preporučuje da se o tome raspita kod prijevoznika ili njegova ovlaštenog agenta,
• na poziv posade zrakoplova ili na znak na svjetlećem panelu prilikom uzlijetanja ili slijetanja, odnosno tijekom leta, privezati se sigurnosnim pojasevima,
• na traženje posade zrakoplova premjestiti se na određeno sjedalo, ako je to potrebno iz operativnih razloga,
• pridržavati se naloga o zabrani pušenja na palubama svih zrakoplova. Kršenje zabrane može biti kažnjeno novčanom kaznom,
• tijekom leta ne koristiti određene elektroničke naprave i uređaje koji svojim radom mogu negativno utjecati na funkcioniranje i rad elektroničkih uređaja i naprava zrakoplova. Kršenje istoga može biti kažnjeno novčanom kaznom,
• neophodno se podvrgnuti prvoj pomoći ako se tijekom leta pojave zdravstveni problemi, izvijestiti osoblje o osobnim i zdravstvenim podacima i podvrći se liječničkom pregledu,
• nadoknaditi prijevozniku sve naknade za štetu koju je putnik uzrokovao ili počinio svojim nedoličnim ponašanjem (npr. uništavanje unutrašnjosti zrakoplova, ilegalni prijevoz opasnih životinja, stvari itd.),
• tijekom leta pridržavati se uputa kapetana i posade zrakoplova,
• podvrgnuti se propisanom sigurnosnom pregledu koji provode organi državne uprave ili ovlaštene organizacije,
• prilagoditi svoju odjeću i vanjski izgled tako da odgovara standardima zračnog prijevoza.

 

Uskraćivanje i ograničavanje avio prijevoza

Avioprijevoznik može uskratiti prijevoz putnika:
• zahtijevaju li to propisi avioprijevoznika vezani uz samo izvođenje leta,
• dođe li od strane putnika do kršenja propisa važećih za zemlju iz koje zrakoplov polijeće, u koju slijeće ili kroz koju samo prolazi,
• ako putnik boluje od zarazne bolesti, koju je dužan unaprijed prijaviti; ako boluje od teške bolesti čije bi iznenadno očitovanje moglo negativno ugroziti sigurnost putnika i leta, ili ako se putnik ne može sam brinuti za svoje psihičko i fizičko stanje i nema sa sobom pratnju koja mu može pružiti potrebnu skrb,
• narušava li svojim ponašanjem sigurnost prijevoza ili javni red i mir, ili ako nije prikladno odjeven,
• dođe li do kršenja bilo koje od dužnosti putnika, a osobito onih vezanih uz sigurnost avioprijevoza.

U slučaju uskraćivanja ukrcaja, otkaza ili dužeg kašnjenja leta, putnik ima pravo podnijeti prijevozniku reklamaciju u pisanom obliku s odgovarajućim dokazima.

 

Dužnosti avio prijevoznika

Avioprijevoznik je dužan osigurati da putnici budu upoznati sa smještajem i načinom uporabe sigurnosnih pojaseva, izlaza u slučaju nužde i uređaja koji su predviđeni za zajedničku uporabu, prsluka za spašavanje i maski za kisik, ukoliko je korištenje tih sredstava propisano za putnike, ostalih uređaja u slučaju nužde, predviđenih za individualnu uporabu. Avioprijevoznik je dužan osigurati mogućnost korištenja sigurnosnih pojaseva prilikom uzlijetanja, slijetanja, pojave turbulencije i u bilo kojem drugom slučaju na poziv kapetana zrakoplova te je dužan upoznati putnike o pohrani njihovih stvari u zrakoplovu. Ukoliko se javi potreba, avioprijevoznik je dužan upoznati putnike s postupcima u slučaju nužde koji odgovaraju trenutnoj situaciji.

 

Putna karta

Prijevoznik će omogućiti prijevoz isključivo putniku imenovanome u putnoj karti, a od putnika se može zahtjevati odgovarajuća identifikacijska isprava.
Putna karta nije prenosiva.

 

Prekid leta

Prekid leta je moguć ako to omogućuju uvjeti tarife. Prekid leta mora biti naznačen na karti.

 

Prevoznine

Opće odredbe
Prevoznine se odnose samo na prijevoz od polazne zračne luke do dolazne zračne luke, osim ako nije izričito navedeno drugačije. Prevoznine ne uključuju zemaljski prijevoz između zračnih luka i između zračnih luka i gradskih terminala.

Primjenjive prevoznine su one koje su na snazi na dan izdavanja putne karte. Ako putnik promijeni svoj itinerar ili datume putovanja, to može utjecati na visinu prevoznine koja se plaća.

Plaćanje prevoznine
Troškovi prevoznina nadoknađuju se gotovinskim ili negotovinskim plaćanjem prema tečaju koji odredi IATA agent.

Takse, porezi, naknade i ostala plaćanja
Putnik je obvezan, osim prevoznina, platiti ostale takse i naknade koje vrijede u zračnom prijevozu, a koje su ustanovili ili nametnuli ovlašteni državni organi ili operater zračne luke.

Putnik je dužan informirati se o mogućim iznimkama, kada se taksa za prijevoz ubire izravno na mjestu polaska.

 

Vraćanje prevoznine

Vraćanje prevoznine ili povrat se vrši u skladu s primjenjivim pravilima o prevoznini ili tarifi.

 

Uvjetovan prijevoz i prijevoz djece

Uvjetovan prijevoz
Prijevoz putnika, kojemu bi s obzirom na njegovo fizičko, psihičko stanje ili dob prilikom zrakoplovnog prijevoza bilo ugroženo zdravlje ili načinjena neka druga šteta, provodi se uz uvjet da prijevoznik ne snosi odgovornost za moguće povrede, bolest ili drugu štetu, uključujući i smrt putnika te štetu nastalu na stvarima koje putnik ima uz sebe ako takav kvar ili šteta nastanu kao posljedica prijevoza.

Prilikom prijevoza bolesnih osoba i trudnica (maksimalno do 34. tjedna trudnoće) potrebno je priložiti na propisanom obrascu liječničku potvrdu kojom se potvrđuje da je putnik sposoban uključiti se u zrakoplovni prijevoz. Putnik je dužan navedeni obrazac zatražiti prilikom kupnje putne karte. Prijevoz trudnica od 34. tjedna trudnoće nadalje provodi se isključivo na vlastiti rizik majke i djeteta i zrakoplovni prijevoznik odriče se bilo kakve odgovornosti i u tom slučaju prijevoznik ima pravo odbiti prijevoz trudnice. U slučaju nagle smrti putnika za vrijeme leta njegovo će tijelo biti iskrcano iz zrakoplova u najbližoj zračnoj luci i prema protokolu predano kompetentnim mjesnim organima na daljnje čuvanje i omogućavanje naknadnog prijevoza.

Pratnja djece
Djeca od 8 do 12 godina starosti mogu putovati sama jedino uz pretpostavku da su na mjesto polaska stigla u pratnji odrasle osobe od koje prijevoznik mora primiti pismenu izjavu na propisanom obrascu kojom se potvrđuje da će druga odrasla osoba dočekati dijete na mjestu dolaska. Prijevoznik može zahtijevati da se starost djeteta pouzdano utvrdi. Nepraćena djeca mlađa od 8 godina mogu biti uključena u prijevoz samo u posebnim uvjetima koje je odredio prijevoznik. Te uvjete priopćuje IATA agent.

 

Prtljaga

Opće odredbe
Prtljaga se prevozi kao predana i nepredana (ručna) prtljaga. Putnik ima pravo na besplatni prijevoz prtljage prema daljnjim odredbama ovih Uvjeta.

Predana prtljaga
Kao predana prtljaga primaju se dobro zatvoreni i zaključani kovčezi ili druga prtljaga koja se može čvrsto zatvoriti. Uz suglasnost prijevoznika, u prijevoz mogu biti uključeni također i drugi predmeti. Za prtljagu koju putnik preda prijevozniku (predana prtljaga), putniku se kao potvrdu o preuzimanju izdaje prtljažni identifikacijski privjesak, koji je putnik dužan sačuvati u slučaju reklamacije.

Kao predanu prtljagu moguće je također prevoziti živežne namirnice i male životinje, prema propisima koje odredi prijevoznik. Svaki komad prtljage koji putnik želi predati mora biti označen s vanjske i unutrašnje strane identifikacijskom oznakom na kojoj stoji putnikovo ime i njegova kontaktna adresa u mjestu dolaska (na primjer adresa hotela). Ime naznačeno na toj oznaci mora odgovarati podacima na putnoj karti i ostalim putnim ispravama. Prtljaga, uključujući i onu sa zip zatvaračem, mora biti zabravljena, kako tijekom prijevoza ne bi došlo do njenog otvaranja. Prijevoznik ne odgovara za prtljagu koja odmah nakon slijetanja nije preuzeta. Predana prtljaga se prevozi u skladišnom prostoru zrakoplova i u pravilu istim zrakoplovom kao i putnik. Ako takav prijevoz nije moguć, ostvarit će se najbližom mogućom vezom.

Prijevoz prtljage i stvari, koje bi mogle ugroziti sigurnost leta, osoba ili imovine te, dalje, prtljage i stvari, koje bi prilikom zrakoplovnog prijevoza mogle biti znatno oštećene ili su neprikladno zapakirane, prijevoznik može isključiti iz prijevoza prije uzlijetanja ili bilo kada tijekom puta. Putnik ima pravo na besplatan prijevoz predane prtljage koja po svojim dimenzijama, sadržaju i ostalim značajkama mora odgovarati propisima prijevoznika.

Nepredana prtljaga (ručna prtljaga)
Ručna prtljaga koju putnik može ponijeti sa sobom u zrakoplov određena je dimenzijama: maksimalna duljina 56 cm, maksimalna širina 45 cm te maksimalna dubina 25 cm, dok njihov zbroj maksimalno iznosi 115 cm. Putnik smije imati uz sebe samo jedan komad ručne prtljage maksimalne težine 5 kg, ukoliko to nije drukčije određeno unutrašnjim propisima prijevoznika. Prijevoznik ima pravo provjeriti težinu i dimenzije ručne prtljage.

Besplatno se prevoze u kabini zrakoplova i dolje navedeni predmeti za osobnu uporabu, koje putnik ima uz sebe i sam ih čuva:
• mala ženska torbica
• kaput, šal ili pokrivač
• kišobran ili štap
• fotoaparat, videokamera, dalekozor, malo osobno računalo ili mobilni telefon
• košara za dijete i hrana za dijete tijekom leta
• naočale i ortopedska pomagala za invalidne putnike

Besplatno se, također, prevozi potpuno sastavljeno vozilo za invalidnu osobu, koje se iz smještajnih razloga pohranjuje u skladišni prostor zrakoplova.

Posebna vrsta prtljage
Isključivo uz prethodnu suglasnost prijevoznika i pod uvjetima koje je odredio prijevoznik moguće je prevoziti:
žive životinje, uključujući ptice i gmazove (prijevoz se provodi na odgovornost putnika, te samo na onim mjestima u kojima je to važećim propisima dopušteno).

Prijevoz se provodi sukladno uvjetima i pravilima avio prijevoznika.

Besplatno se, pored navedenog, u kabini zrakoplova može prevoziti pas ako prati osobu oštećena vida ili sluha, te pas namijenjen zaštiti ljudskih života. Psi moraju biti opremljeni vodilicom, brnjicom, potvrdom o cijepljenju i drugom traženom dokumentacijom.

Prijevoz oružja i streljiva: oružje svih vrsta može biti primljeno u zrakoplovni prijevoz samo na onim mjestima u kojima je to važećim propisima dopušteno. Oružje mora biti nenapunjeno, zakočeno i smješteno isključivo u skladišnom prostoru zrakoplova. Streljivo, koje je svojim svojstvima eksplozivno, pripada u tzv. opasni teret i može se prevoziti prema uvjetima navedenima u IATA priručniku za prijevoz opasnog tereta.
prijevoz diplomatske prtljage dopušten je diplomatskim kuririma u putničkoj kabini zrakoplova.

Višak prtljage
Pri korištenju tzv. komadnog sustava prijevoza prtljage do/iz SAD-a, teritorija SAD-a i Kanade, za svaki komad prtljage viška ili za prekoračenje veličine ili težine prtljage plaća se čvrsto utvrđena pristojba određena prema mjestu dolaska.Prtljaga na ostalim linijama, koja ima težinu veću od dopuštene, bit će prevezena prema kapacitetnim mogućnostima prijevoznika te će za nju biti obračunata prevoznina prema težini određenoj pristojbom za 1 kg na osnovi tarife prijevoznika.

Udruživanje težine prtljage
Ako dva ili više putnika koji zajednički putuju do istog mjesta istim zrakoplovom predaju na ukrcaj svoju prtljagu u isto vrijeme i na istom mjestu, bit će im dopuštena skupna težina prtljage, koja odgovara zbroju dopuštene slobodne težine prtljage tih putnika.

Pregled prtljage
Prijevoznik se može u prisutnosti putnika uvjeriti u sadržaj njegove prtljage. Ako je putnik odsutan, prijevoznik ima pravo u prisutnosti barem jednog svjedoka, koji nije zaposlenik prijevoznika, otvoriti prtljagu putnika, ako ustanovi da sadržava predmete kojima se uskraćuje prijevoz ili prijevoz kojih zahtijeva posebni režim.

Nepraćena prtljaga
Prijevoz nepraćene prtljage vrši se po posebnim propisima prijevoznika.

Prtljaga s proglašenom vrijednošću
Putnik ima mogućnost proglasiti vrijednost predane prtljage većom nego je vrijednost odgovornosti zrakoplovnog prijevoznika pod pretpostavkom da je prijevoznik odredio tarifne uvjete u tom slučaju.

Preuzimanje predane prtljage
Putnik je dužan preuzeti svoju prtljagu odmah po slijetanju.
Prtljagu može preuzeti jedino imatelj prtljažnog lista i identifikacijskog privjeska. Prijevoznik nije dužan ustanoviti je li imatelj prtljažnog lista i identifikacijskog privjeska preuzeo prtljagu i ne odgovara za gubitak, štetu, ili druge troškove koji bi nastali putniku s tim u vezi.

Oštećenje, neizdavanje ili gubitak prtljage nužno je prijaviti odmah prilikom preuzimanja prtljage prijevozniku, koji je dužan sastaviti o tome zapis. Inače se pretpostavlja da je prtljaga bila predala u ispravnom stanju.

Prilikom kasnijeg prijavljivanja štete putnik mora dokazati uzročnu vezu između prijavljene štete i pripadajućeg prijevoza.

Zaštite mjere
U cilju zaštite putnika u zračnom prometu uvedena su ograničenja za količine tekućina koje se smije nositi u ručnoj prtljazi. Tekućine su zabranjene za prijevoz u ručnoj prtljazi osim ako pojedinačni spremnici/pakiranja nisu kapaciteta (zapremine) manjeg od 100 ml ili 100 g, te su isti spremljeni u prozirnu plastičnu vrećicu sa zatvaračem. Najveći dozvoljeni kapacitet plastične vrećice ne smije imati zapreminu veću od 1 l.

Za pakiranje tekućina u ručnoj prtljazi također se mogu koristiti i prozirni plastični “neseseri”. Sadržaj plastične vrećice mora biti prikladno spremljen (uočljiv), a vrećica mora biti zatvorena.

U tekućine se ubrajaju: gelovi, paste, losioni, mješavine tekućina i čvrstih tvari, paste za zube, gelovi za kosu, pića, sirupi, parfemi, sadržaji boca pod tlakom, npr. pjena za brijanje, dezodoransi i ostali predmeti sličnog sadržaja.

Zabranjeni predmeti
Nedovodeći u pitanje propise o sigurnosti, putnici ne smiju unositi sljedeće predmete u zaštitno ograničeno područje i u kabinu zrakoplova: vatrena oružja i druge naprave koje izbacuju streljivo ili projektile (naprave koje mogu, ili se čini da mogu, izazvati ozbiljnu ozljedu), naprave za omamljivanje (naprave koje su namijenjene posebno za omamljivanje ili imobilizaciju), oštre predmete (predmeti sa zašiljenim vrhom ili oštricom koji mogu uzrokovati ozbiljne ozlijede), radne alate (alati koji se mogu upotrijebiti bilo za nanošenje ozbiljnih ozljeda ili za ugrožavanje sigurnosti zrakoplova), tupe predmete (predmeti koji se mogu upotrijebiti za nanošenje ozbiljne ozljede kada se njima udari), eksplozive, zapaljive tvari i naprave (eksplozivi i zapaljive tvari i naprave koji se mogu, ili izgledaju kao da se mogu upotrijebiti za nanošenje ozbiljne ozljede ili za ugrožavanje sigurnosti zrakoplova).

Prilikom zaštitnog pregleda ručne prtljage putnik je obvezan
prijaviti sve tekućine za pregled, prijenosna računala i druge veće elektroničke uređaje izdvojiti iz ručne prtljage za odvojeni pregled. skinuti kaput i/ili jaknu koji će biti pregledani kao poseban komad ručne prtljage, ukloniti metalne stvari sa sebe (kao što su ključevi, mobilni telefoni itd.) prije nego što prolazi kroz metal detektor vrata radi olakšavanja pregleda.

 

Red letenja

Red letenja
Prijevoznik će nastojati, s maksimalnim trudom, prevesti putnika i njegovu prtljagu u skladu s redom letenja koji je na snazi za dan putovanja. Redovi letenja mogu biti promijenjeni bez prethodne obavijesti. Prijevoznik ne odgovara za neizravne i nasljedne štete.

Nepravilnosti u zrakoplovnom prijevozu
Iz osobitih razloga koji ne ovise o prijevozniku (iz razloga tzv. “više sile”, na primjer vremenskih uvjeta, tehničkih razloga koji nisu greška prijevoznika, u slučaju rata, štrajka organizacija koje vrše službu prijevoza i sl.) prijevoznik može odgoditi, otkazati, ukinuti, preusmjeriti let, promijeniti vrstu zrakoplova ili predati zastupništvo drugom prijevozniku, a da ne snosi daljnju odgovornost, osim dužnosti osiguravanja prijevoza drugim zrakoplovima ili drugim prijevoznim sredstvima ili vraćanja prevoznine.
Ako je let odgođen, ako kasni ili je otkazan ili je promijenjena vrsta zrakoplova u okolnostima koje su nastale kao greška prijevoznika, a prijevoznik nije u mogućnosti osigurati unaprijed potvrđeno mjesto, putnik se ne može iskrcati na unaprijed utvrđenom ili konačnom odredištu, ili ako okolnosti utječu na to da putnik zakasni na povezni let, prijevoznik je dužan ili:
– prevesti putnika nekom drugom redovitom linijom na kojoj ima slobodnog mjesta ili
– preusmjeriti putnika do konačnog odredišta označenog na putnoj karti svojim redovitim letom ili letom nekog drugog prijevoznika ili osigurati za putnika zemaljski prijevoz. Ukoliko troškovi za prevoznine, troškovi plaćanja za višak prtljage i ostale usluge povezane s promjenom puta prekorače vrijednost plaćene cijene putne karte ili njezinog dijela, prijevoznik neće od putnika zahtijevati dodatne prevoznine ili ostale naknade i platit će putniku razliku ukoliko su prevoznine i naknade za promijenjeni smjer niže od onih koje je putnik platio ili će
– vratiti prevoznine sukladno s primjenjivim pravilima o prevoznini ili tarifi, te neće imati prema putniku nikakve daljnje odgovornosti,
– omogućiti putniku s potvrđenom rezervacijom, kojem je bio uskraćen ukrcaj u zrakoplov iz razloga nedostatka mjesta u zrakoplovu, odgovarajuću naknadu određenu propisima prijevoznika.
Prijevoznik ne snosi odgovornost za pogreške i propuste u redovima letenja ili drugim informacijama dobivenih od zaposlenika ili agenata prijevoznika o vremenu polaska ili dolaska te o prometu zrakoplova, s iznimkom u slučajevima kad je prijevoznik svjestan da će svojim ponašanjem ili propustom uzrokovati štetu.

 

Otkazivanje leta

Otkazivanje leta od strane avioprijevoznika
Avioprijevoznici usred određenih okolnosti, zadržavaju pravo promjene rasporeda leta bez prethodnog obavještavanja. Uslijed vremenskih uvjeta, prirodnih katastrofa, svjetskih, ratnih ili zdravstvenih problema, bankrota avioprijevoznika, problema s kapacitetom – avioprijevoznik može otkazati ili promijeniti vrijeme leta. Ukoliko je let otkazan, o tome će putnik biti obaviješteni od strane avioprijevoznika. Prema uvjetima, pravilima i tarifi avioprijevoznika putnik će biti obaviješten o alternativi koju avioprijevoznik nudi, i ukoliko mu odgovara, nova elektronsku karta će mu biti poslana na e-mail adresu, bez dodatnih troškova. Ukoliko alternativa neće odgovarati, putnik ostvaruje pravo na povrat sredstava.U slučaju otkaza putovanja od strane avioprijevoznika bez suglasnosti putnika mjerodavni su uvjeti, pravila i tarife  avioprijevoznika.

U slučaju otkazivanja leta putnici imaju pravo na skrb, pravo na vraćanje prevoznine (ako odustaju od daljnjeg putovanja) ili pravo na preusmjeravanje (ako nastavljaju put) i mogu ostvariti pravo na naknadu.
Iz sigurnosnih ili operativnih razloga avioprijevoznik ne može putniku osigurati da će u zrakoplovu dobiti traženo mjesto. Ako se putnik ne ukrca u određenom roku, ako nema sve potrebne dokumente ili ako nije u mogućnosti koristiti let, prijevoznik ima pravo otkazati rezervirano mjesto.

Za neuporabu ili otkazivanje rezerviranog mjesta avioprijevoznik može naplatiti određenu naknadu putniku po uvjetima koje je odredio. U interesu je putnika informirati se o uvjetima tarife avioprijevoznika prije izdavanja aviokarte. Avioprijevoznik ima pravo na određenim linijama zahtijevati ponovnu potvrdu već rezerviranog mjesta u zrakoplovu. Ako to putnik ne učini do određenog roka, avioprijevoznik ima pravo otkazati rezervaciju.

Otkazivanje leta ili promjena datuma putovanja od strane putnika
Ukoliko putnik želi otkazati kupljenu aviokartu, to je moguće prema uvjetima, pravilima i tarifi avioprijevoznika koje je putnik pročitao i s kojima se složio prilikom izvršenja rezervacije.

Za povrat cijene aviokarte i pripadajućih pristojbi, odnosno isplate troškova nastalih radi otkaza, vrijede uvjeti, pravila  i tarife avioprijevoznika koje je putnik pročitao prilikom kupnje aviokarte.

Na otkaz ili promjenu leta, bez obzira da li let otkazuje ili mijenja avioprijevoznik, putnik ili je let otkazan iz razloga zbog kojih ne odgovara niti avioprijevoznik niti putnik, primjenjuju se uvjeti, pravila i tarife avioprijevoznika koji izdaje aviokartu odnosno koji obavlja prijevoz na liniji na kojoj je let otkazan ili promijenjen.

 

Putne formalnosti

Putovnice, vize i ostali dokumenti
Putnik je dužan pribaviti sve dokumente i ispuniti sve uvjete za ulaz u zemlju i izlaz iz zemlje koje zahtijevaju mjerodavni organi u zemljama iz kojih leti ili u koje leti, odnosno kroz koje je u tranzitu. Agent IATA ne odgovara za štete ili izdatke koji su putniku proizašli zbog nepridržavanja navedenih dužnosti

Odbijanje ulaska u zemlju i izručenje
Putnik je dužan platiti prevozninu ukoliko je prijevozniku odlukom odgovarajućih organa naloženo vratiti putnika do mjesta odakle je krenuo ili bilo kamo drugdje. Prijevoznik može upotrijebiti za naknadu te prevoznine dotad neiskorištene putne dokumente. Plaćena prevoznina do mjesta gdje je putniku bio uskraćen ulazak u zemlju ili gdje je došlo do njegova izručenja neće biti nadoknađena od strane prijevoznika.

Naknada troškova prijevozniku
Putnik je dužan na zahtjev prijevoznika nadoknaditi sve troškove proizašle iz njegova neudovoljavanja propisanim administrativnim putnim odredbama koje se zahtijevaju u zemljama iz kojih leti, u koje leti, odnosno kroz koje je u tranzitu.

Carinska inspekcija
Putnik je dužan biti prisutan prilikom kontrole njegove predane ili ručne prtljage koju provode carinske ili druge službe. Prijevoznik nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak načinjen putniku, koji je nastao kao posljedica neispunjavanja tih uvjeta.

 

Uzastopni prijevoznici

Prijevoz koji obavlja prijevoznik i drugi prijevoznici na temelju jedne putne karte ili uz nju pripojenih karata smatra se jednim prijevozom. Ako prijevoz obavlja nekoliko prijevoznika, svaki se od njih, koji prihvaća putnike, prtljagu ili robu, smatra ugovornom stranom ugovora o prijevozu prema važećim međunarodnim sporazumima.

Prilikom takvog prijevoza putnici ili njihovi zastupnici mogu pozivati na odgovornost isključivo prijevoznika koji je izvršio prijevoz tijekom kojeg je došlo do događaja koji su rezultirali pravom za naknadu štete s iznimkom slučajeva kada prvi prijevoznik preuzme ugovorom odgovornost za čitav put.

Ako se radi o prtljazi ili robi, putnik ili pošiljatelj može pozivati na odgovornost prvog prijevoznika, zatim putnik ili primatelj, ovlašten za preuzimanje prtljage ili robe može tražiti odštetu od posljednjeg prijevoznika, a zatim, svaki od njih, može tražiti odštetu od prijevoznika koji je izvršio prijevoz prilikom kojeg je došlo do uništavanja, gubitka ili oštećenja prtljage ili robe ili je došlo do kašnjenja. Ti su prijevoznici zajednički i neraskidivo odgovorni prema putniku, pošiljatelju ili primatelju.

 

Odgovornost prijevoznika

Opća odgovornost prijevoznika se provodi:
• u unutrašnjem zračnom prijevozu na temelju supstancijalnog prava Republike Hrvatske koje uređuje prijevoz i zračni prijevoz.
• u međunarodnom zračnom prijevozu na temelju Ugovora o ujednačavanju nekih pravila o međunarodnom zračnom prijevozu tzv. Varšavskom konvencijom čl. 15/1935., u izmjenama Haškog protokola čl. 15/1966.

Ograničenje odgovornosti prijevoznika
Odgovornost prijevoznika u duhu Varšavske konvencije dopunjene i izmijenjene Haškim protokolom za štetu nastalu smrću ili ranjavanjem putnika ograničena je iznosom od 20.000, – USD, iznosom od 58.000, – USD (75.000, – USD uključujući pravne troškove) u duhu Montrealskog dogovora za letove do/iz/preko SAD-a i Kanade.

Odgovornost za štetu
Prijevoznik je odgovoran samo za štetu nastalu na vlastitoj liniji. Prijevoznik koji je izdao putnu kartu ili ukrcao prtljagu na liniju drugog prijevoznika, nastupa samo kao njegov agent.

Putnik ima, unatoč tome, pravo tražiti odštetu, u slučaju predane prtljage, od prvog ili posljednjeg prijevoznika.

Prijevoznik ne odgovara za štetu prouzrokovanu na ručnoj prtljazi ili drugim stvarima za čiju je brigu i čuvanje zadužen putnik, s iznimkom slučajeva kad je šteta nastala krivnjom prijevoznika ili kad je putnik izgubio mogućnost brinuti se o svojoj prtljazi. Ako je pak šteta nastala zajedničkom krivnjom putnika i prijevoznika, snosit će podijeljenu odgovornost s obzirom na svoj udio u uzrokovanju štete.

Prijevoznik je odgovoran do visine stvarne štete, najviše do granice ograničavanja njegove odgovornosti. Prijevoznik ne odgovara za neizravnu štetu niti za izmaklu dobit.

Prijevoznik je odgovoran za gubitak ili kašnjenje koje je nastalo u tijeku zračnog prijevoza njegovom krivnjom,

Prijevoznik nije odgovoran za bilo kakvu štetu, gubitak ili oštećenje koje je uzrokovano prirodnim putem, smrću životinja ili ponašanjem životinja, kao što je ujedanje, udaranje, probadanje ili gušenje ili pogrešnim čuvanjem životinje, ili nemogućnosti životinje prilagoditi se različitim uvjetima zračnog prijevoza.

Prijevoznik ne odgovara za štetu na lomljivim i krhkim predmetima ili lako kvarljivim stvarima, zatim ne odgovara za gubitak novca, nakita, plemenitih kovina, lijekova, ključeva, videokamera, fotoaparata i drugih elektroničkih uređaja, obveznica i vrijednosnih papira ili ostalih vrijednosti, poslovnih dokumenata, putovnica i drugih identifikacijskih isprava, koje su smještene u putnikovu predanu prtljagu, sa znanjem ili bez znanja prijevoznika. Prijevoznik nije odgovoran za oštećenje putnikove prtljage koje je uzrokovano sadržajem prtljage.

U slučaju prijevoza putnika čija je dob, psihičko i fizičko stanje takvo da je opasno ili rizično za tu osobu, prijevoznik neće biti odgovoran za bilo kakvu bolest, ozljedu ili nesposobnost, uključujući i smrt ako je ta bolest, ozljeda, nesposobnost ili smrt posljedica navedenog stanja takve osobe,

Ograničavanje odgovornosti prijevoznika odnosi se na sve zaposlenike, agente i zastupnike prijevoznika.

 

Način i rokovi za reklamaciju

Prouzročenu štetu na zdravlje, ručnu prtljagu i na ostalom osobnom vlasništvu putnik je dužan odmah prijaviti prijevozniku.
Ako je prtljaga oštećena, izgubljena ili uništena, ili ako kasni, putnik mora što je prije moguće avioprijevozniku poslati pisanu reklamaciju. Ukoliko je oštećena registrirana prtljaga, putnik mora podnijeti pisanu pritužbu u roku od sedam dana, a u slučaju kašnjenja prtljage u roku od dvadeset i jedan dan, a u oba slučaja rok počinje teći od dana kada je prtljaga putniku bila dostavljena.
Pravo na nadoknadu štete prestaje po isteku 2 godine od dana slijetanja na mjesto odredišta ili od dana kad je prijevoz prekinut.
Prigovor glede uskraćenog ukrcaja, premještaja u niži razred, otkazivanja ili dužeg kašnjenja protiv zračnog avioprijevoznika leta podnosi se isključivo avioprijevozniku koji je obavljao navedeni let. U tu svrhu putnik može koristiti ovaj obrazac.

Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se samo u tu svrhu. Nakon realizacije tražene usluge osobni podaci putnika brišu se sa svih lokacija i iz svih baza, osim iz arhive u kojoj se čuvaju podaci za potrebe poreznih i drugih zakonskih obveza.
Marine Air d.o.o. se obvezuje da će opremu i prostorije u kojima se čuvaju osobni podaci u tijeku realizacije traženih usluga zaštititi na primjeren način.
Marine Air d.o.o. se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji tražene usluge.

 

Završne odredbe

Na ove Uvjete prijevoza putnika , na sva prava i obveze putnika i prijevoznika iz ovih Uvjeta prijevoza putnika, kao i na sve međusobne odnose koji nisu izričito uređeni ovim Uvjetima prijevoza putnika i sve sporove koji proiziđu između putnika i agencije primjenjivat će se kao mjerodavno pravo substancijalno pravo Republike Hrvatske.
Za rješavanje svih sporova koji nastanu na temelju ovih Uvjeta prijevoza putnika, bit će nadležan stvarno nadležan sud u Republici Hrvatskoj.

 

OPĆI UVJETI ZA HOTELSKI SMJEŠTAJ

Ovim općim uvjetima uređuju se odnosi između turističke agencije Marine Air d.o.o., OIB 90789004458, Trg Kralja Tomislava 2, Zagreb kao agencije posrednika (u daljnjem tekstu Agencija) i ugovaratelja putovanja odnosno treće osobe kao putnika u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao putnika.

Ovi opći uvjeti putovanja nadopunjuju posebne odredbe ugovora između Agencije i putnika, njegov su sastavni dio, te obvezuju ugovaratelja. U slučaju neslaganja općih uvjeta putovanja s odredbama međusobno sklopljenog posredničkog ugovora o putovanju, vrijede i primjenjuju se posebne odredbe ugovora. Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima putovanja, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Ugovaratelj putovanja je osoba koja sklapa ovaj ugovor u svoje ime i za svoj račun ili u korist treće osobe. U slučaju sklapanja ovog ugovora u korist treće osobe kao putnika, tada putnik stječe vlastito i neposredno pravo prema agenciji koja je u obvezi ispuniti prema putniku ono što je ugovaratelj putovanja uglavio u korist treće osobe. Ugovaratelj putovanja jamči i odgovara za istinitost i točnost svih podataka koje je dao agenciji, te jamči da je u svrhu realizacije ugovorenog putovanja/usluge ovlašten od putnika/stranke dati njegove/njezine osobne podatke i prihvatiti sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.

Posrednički ugovor o putovanju se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (internet, fax, elektronska pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na žiro račun).

Agencija je dužna putniku pružiti usluge koje imaju sadržaj i svojstva predviđena ugovorom i skrbiti se o pravima i interesima putnika, u skladu s poslovnim običajima u ovoj djelatnosti, i odgovara putniku za štetu zbog neizvršenja usluga, djelomičnog izvršenja ili neurednog izvršenja usluga do vrijednosti u visini cijene ugovorenog aranžmana.

Agencija posrednik je ovlaštena raskinuti jednostranom izjavom potpuno ili djelomično ovaj ugovor, ako u ugovorenim rokovima ne primi uplatu cijene ili dijela cijene usluge i/ili dokumentaciju kojom se osigurava uplata preostalog dijela cijene. U tom slučaju putnik nema pravo na naknadu štete i eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i sličnih troškova, a ugovaratelj putovanja je dužan podmiriti i ugovorene naknade kao da je sam otkazao putovanje.

Putnik je dužan pravovremeno obavijestiti agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl. koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu prehrane, boluje od kronične bolesti i sl.).

Putnik je dužan najkasnije 8 dana prije polaska na prodajnom mjestu preuzeti putnu dokumentaciju ukoliko mu ona već nije ranije uručena, ili zatražiti da mu se ona dostavi poštom. Štetu koja bi nastala zbog toga što na vrijeme ne preuzme putnu dokumentaciju snosi isključivo putnik.

Putnik je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete koje određuje prijevoznik i one predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države u koju putuje, a agencija nije odgovoran za odluke službenih osoba kojima se putniku uskrati prijevoz ili ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju niti za troškove koji zbog toga nastanu. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima i u prijevoznim sredstvima, te surađivati s davateljima usluga u dobroj vjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza agencija  otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu, a putnik istu plaća na mjestu događaja. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti koja bi upotrijebio svaki prosječni čovjek. Agencija ne odgovara za radnje putnika koji se tiču njegove osobne odgovornosti.

Ako putnik za vrijeme putovanja istakne prigovor zbog neispunjenja ili neurednog ispunjenja neke od ugovorenih usluga dužan se pridržavati uputa agencije posrednika  o proceduri i surađivati s predstavnikom agencije posrednika i davatelja usluge kako bi se uzrok prigovora otklonio u mjestu pružanja usluge. Odmah po uočenom propustu na samome mjestu pružanja usluge putnik treba reklamirati neodgovarajuću uslugu kod predstavnika agencije i/ili kod izvršitelja usluga. Ukoliko uzrok prigovora nije moguće riješiti na licu mjesta, putnik je dužan s predstavnikom agencije  i davatelja usluge sastaviti pisanu potvrdu da se uzrok prigovora nije mogao otkloniti i po povratku s putovanja najkasnije u roku od 8 dana od povratka s putovanja dostaviti reklamaciju agenciji u roku koji je agencija odredila. Ugovaratelj je dužan navode prigovora obrazložiti i predočiti odgovarajuće dokaze. Agencija se obvezuje dostaviti putniku svoje rješenje u roku od 15 dana. Za agencije članice UHPA-e – Udruge hrvatskih putničkih agencija putnik se može prije pokretanja sudskog spora žaliti i Arbitražnoj komisiji UHPA-e.

Za slučaj spora uglavljuje se mjerodavnost prava i nadležnost suda prema sjedištu putničke agencije posrednika.

Prihvaćanjem ugovora ugovaratelj potvrđuje da mu je prije sklapanja ugovora agencija stavila na raspolaganje odgovarajuću obavijest o osnovnim graničnim, viznim i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta kao i o vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti.

Agencija preporučuje putniku da ugovori putno osiguranje. Prihvaćanjem ugovora ugovaratelj potvrđuje da mu je ponuđeno putno osiguranje kojim se osiguravaju troškovi raskida ugovora od strane putnika, od ozljeda, bolesti, smrti i gubitka prtljage tijekom putovanja i boravka kojim se pokrivaju i troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće ili bolesti.

Raspored smještaja u sobama, apartmanima ili drugim smještajnim jedinicama (u daljnjem tekstu: soba) određuje recepcija smještajnog objekta u kojem putnik boravi.

Ukoliko putnik nije izričito ugovorio točno određenu sobu, odnosno sobu posebnih dimenzija ili drugih značajki, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu za smještaj u pojedinom smještajnom objektu.

Ukoliko drugačije nije navedeno, smještaj u sobu se vrši nakon 16 sati na dan početka korištenja usluge, a soba se napušta najkasnije do 10 sati na dan završetka korištenja usluge. U suprotnom putnik je odgovoran za eventualno nastale dodatne troškove.

Hoteli drže sobu rezerviranu do 18 h po lokalnom vremenu. U slučaju da gost planira doći u hotel nakon 18 h mora o tome na vrijeme obavijestiti agenciju. U protivnom hotel ima pravo sobu pustiti u daljnju prodaju.

Uvjeti otkaza hotelskog smještaja specificirani su u svakoj pojedinoj ponudi, te će se u slučaju da gost otkaže rezervirani smještaj primijeniti politika otkaza važeća za navedenu ponudu.

Za rješavanje svih sporova koji nastanu na temelju ovih Uvjeta poslovanja, bit će nadležan stvarno nadležan sud u Republici Hrvatskoj.