OPĆI PODACI

MARINE AIR društvo s ograničenom odgovornošću, međunarodna putnička agencija

Skraćena tvrtka:
MARINE AIR d.o.o.

Nadležni sud:
Trgovački sud u Zagrebu

Sjedište:
Zagreb, Trg Kralja Tomislava 2

Temeljni kapital:
35.000,00 kn, uplaćen u cjelosti

MBS:
080157284, Trgovački sud u Zagrebu

OIB:
90789004458

PDV identifikacijski broj:
HR90789004458

ID KOD:
HR AB-01-080157284

Bankovni računi:
Raiffeisen bank d.d., Petrinjska 59, Zagreb IBAN: HR9124840081100229553
Raiffeisen bank d.d., Petrinjska 59, Zagreb IBAN: HR2924840081500154685

Članovi uprave:
Ranko Bebić, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Morana Bolfek, zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Nadležno tijelo za službeni nadzor:

Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb, Tel: 2375 100

Osnovna djelatnost:
Djelatnost putničkih agencija
• posredovanje u prodaji avio karata u ime i za račun prijevoznika, posredovanje u prodaji osiguranja u ime i za račun osiguravatelja, posredovanje u pribavljanju viza
• pružanje usluga smještaja i transfera, u svoj ime za tuđi račun

 

Poslovnice

Poslovnica Zagreb
Adresa: Trg Kralja Tomislava 2, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (1) 4922 140
Faks: +385 (1) 4922 141
Email: officezag@marineair.hr
Radno vrijeme: PON – PET 8:00 – 16:00
Voditelj poslova: Morana Bolfek

Poslovnica Rijeka
Adresa: Riva 16, 51000 Rijeka
Telefon: +385 (51) 334 664
Faks: +385 (51) 334 668
Email:  officerjk@marineair.hr
Radno vrijeme: PON – PET 8:00 – 17:00
Voditelj poslova: Ranko Bebić

Poslovnica Split
Adresa: Bihaćka 2a, 21000 Split
Telefon: +385 (21) 322 490
Faks: +385 (21) 322 489
Email: officespu@marineair.hr
Radno vrijeme: PON – PET 8:00 – 17:00
Voditelj poslova:  Jasenka Glavina