USLUGE

Marine Air je prije svega agencija specijalizirana za organizaciju prijevoza pomoraca prilikom ukrcaja i iskrcaja sa brodova, te u skladu s time licencirani smo za izdavanje zrakoplovnih karata po specijalnim pomorskim tarifama.