POSLOVNICE

MarineAir d.o.o.
međunarodna putnička agencija

Trg kralja Tomislava 2
10000 Zagreb

tel: 01 4922 140
01 4840 829
01 4810 663

fax: 01 4922 141

e-mail: marineair@zg.t-com.hr

direktor: Dubravko Zeljak