POSLOVNICE

Poslovnica Split

MarineAir d.o.o.
međunarodna putnička agencija

Bihaćka 2a
21000 Split

tel: 021 322 490
021 322 491

fax: 021 322 489

e-mail: marineair@st.t-com.hr

voditeljica poslovnice: Jasenka Glavina