POSLOVNICE

Poslovnica Rijeka

MarineAir d.o.o.
međunarodna putnička agencija

Riva 16
51000 Rijeka

tel: 051 334 664
051 212 496

fax: 051 334 668

e-mail: marineair@ri.t-com.hr

voditelj poslovnice: Ranko Bebić